Markets podcast

Panagoras vd Moon-Suck Song gästar Markets podcast och pratar om varför små e-handelsbolag kan springa förbi etablerade kedjor på deras egen marknad.

­– Hade retailers gjort rätt hade det inte funnits några pure players. Den enda anledningen till att Furniture Box har tagit mark är att Ikea har misslyckats med sin e-handel, säger han.

Direct download: Markets_podcast_med_Moon-Suck_Song.mp3
Category:general -- posted at: 5:59am EDT